I-TATTOO

I-TATTOO以纹身领域为核心,辐射艺术创意,潮流文化,城市亚文化等多方位文化,是国内首个集合了线上线下纹身文化交流、咨询、培训、艺术展以及主题特色活动为一体的I-TATTOO艺术空间。